Charakterystyka sprawności

Charakterystyka została sporządzona przy jednakowych strumieniach powietrza świeżego i zużytego przepływających przez rekuperator. Wilgotność względna na zewnątrz i wewnątrz budynku około 40%.

Temp. wewnętrzna budynku +22°C, temp. zewnętrzna -(minus)10°C.

Charakterystyka sprawności rekuperatora Siwicki RS 03 P Charakterystyka sprawności dla rekuperatora Siwicki RS 03 P.

Sprawność została obliczona według wzoru:
Wzór na sprawność rekuperatora przeciwprądowego
gdzie:
t [nawiewu] - temperatura świeżego powietrza (po przejściu przez rekuperator) wtłaczanego do wnętrza budynku.

Przykładowe obliczenie (jeden punkt charakterystyki dla wydajności 300 m3/h):

Sprawność rekuperatora przeciwprądowego Siwicki RS 03 P dla wydajności 300m3/h Temperatury powietrza podczas obliczania sprawności.